OSP KRZESZOWICE

Św. Floriana 3, 32-065 Krzeszowice

339[K]44 GBA 2,5/16 STAR 266

Podwozie – STAR 266
Zabudowa – OSINY
Rok produkcji – 1986

WYPOSAŻENIE:
- autopompa o nominalnej wydajności 1600 l/min
- zbiornik wody - 2500l
- agregat prądotwórczy
- pilarka do drewna
- aparaty powietrzne MSA AUER
- torba medyczna
- deska ortopedyczna
- węże ssawne 110
- węże tłoczne W-75, W-52
- prądownice
- rozdzielacz
- siekiera, łomy, nożyce do metalu
- łopaty, miotły
- pachołki drogowe
- latarki
- radiostacje