Tani sposób pomocy dla Straży Pożarnej w Krzeszowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach istnieje od 1891 roku. W czasie swojej nieprzerwanej działalności strażacy nigdy nie odmówili pomocy mieszkańcom miasta i gminy w ratowaniu zagrożonego życia i mienia. Zmieniały się rodzaje zagrożeń, zmieniały się warunki działania i wyposażenie OSP w samochody i sprzęt, pozostawała jednak niezmiennie solidarna potrzeba niesienia pomocy naszym współmieszkańcom oczekującym na ratunek. W 2012 roku - także z Waszych pieniędzy - zakupiliśmy deskę ratowniczą(nosze) i sygnalizatory bezruchu.
W 2013 roku chcemy zakupić kilka ubrań bojowych(każde po 1600zł).

 

Można to zrobić bardzo prosto

Z kwoty wpisanej do rubryki „podatek należny” w druku PIT, /w PIT - 37 będzie to rubryka 112/ należy obliczyć 1% czyli jedną setną. Wyliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół i wpisać do odpowiedniej rubryki druku PIT. W PIT 37 będzie to rubryka 126. Należy też wpisać nazwę organizacji pożytku publicznego czyli Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach oraz numer KRS czyli 0000132381. Na tym rola wpłacającego się kończy. Resztę wykona Urząd Skarbowy. W okresie międzywojennym, w tzw „strażactwie ochotniczym” obowiązywało hasło „straż dla wszystkich – wszyscy dla straży”. Naszym zdaniem to powiedzenie nie straciło nic na swojej aktualności więc z poświęceniem realizujemy jego pierwszą część

Sprawozdanie merytoryczne 2011
Sprawozdanie finansowe za 2011r.
Bilans na dzień 31.12.2011

Sprawozdanie merytoryczne 2010
Sprawozdanie finansowe za 2010r.
Bilans na dzień 31.12.2010
 


web design by PWDesign| webmaster: Tworzenie stron