OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W KRZESZOWICACH

Adres:
ul. św. Floriana 3
32-065 Krzeszowice
tel/fax: 12 282 01 38


OBECNY SKŁAD ZARZĄDU

PREZES - Mirek Stanisław
WICEPREZES - Kozioł Kamil
NACZELNIK WICEPREZES- Izdebski Łukasz
Z-CA NACZELNIKA - Mirek Łukasz
SEKRETARZ - Kosmo Agnieszka
SKARBNIK - Alicja Kłeczek
GOSPODARZ - Izdebska Agnieszka
Z-CA GOSPODARZA - Guzik Daniel
CZŁONEK ZARZĄDU - Dudek Krzysztof
 


Co nas wyróżnia ?

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach prowadzi nieprzerwaną działalność od 1891 roku. Jest więc jedną z najstarszych w województwie.

Użytkujemy dużą, dobrze zaprojektowaną strażnicę w bardzo ładnym budynku.

Strażnica mieści się przy ulicy św. Floriana, nazwanej tak na wniosek OSP.

Od 4.11.2004 Postanowieniem Sądu Rejonowego w Krakowie-Sródmieściu wydanym na nasz wniosek, OSP w Krzeszowicach została uznana organizacją pożytku publicznego.

Otrzymaliśmy w grudniu 2004 r decyzję Ministra Gospodarki i Pracy na prowadzenie zastępczej służby poborowych.
Poborowi pełnili u nas służbę zastępczą do kkońca 2009 r.

Na terenie Gminy Krzeszowice jesteśmy jednostką wiodącą.


Webmaster: Tworzenie stron