OSP KRZESZOWICE

Św. Floriana 3, 32-065 Krzeszowice

329[K]45 - GBARt 3/29 MAN TGM 18.340/Moto Truck

Podwozie – MAN TGM 18.340
Zabudowa – Moto Truck
Rok produkcji - 2015

WYPOSAŻENIE:
- autopompa o nominalnej wydajności 2900 l/min
- zbiornik wody - 3000l
- zbiornik na środek pianotwórczy - 300l
- agregat prądotwórczy
- maszt oświetleniowy
- zestaw narzędzi hydraulicznych HOLMATRO
- zestaw pneumatycznych poduszek wysokociśnieniowych VETTER
- pilarka do drewna
- piła do stali i betonu
- aparaty powietrzne MSA AUER
- torba medyczna
- deska ortopedyczna
- węże ssawne 110
- węże tłoczne W-75, W-52
- prądownice
- rozdzielacz
- siekiera, łomy, nożyce do metalu
- łopaty, miotły
- pachołki drogowe
- latarki
- radiostacje