OSP KRZESZOWICE

Św. Floriana 3, 32-065 Krzeszowice

Witamy na naszej stronie


Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach prowadzi nieprzerwaną działalność od 1891 roku. Na terenie Gminy Krzeszowice jesteśmy jednostką wiodącą, notując co roku 150-200 interwencji. Ponadto w naszej jednostce funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która zrzesza dzieci
i młodzież uczęszczajace na cyklicnze zbiórki. W ich trakcie młodzi adepci pożarnictwa zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne w niesieniu pomocy bliźniemu, a także integrują się i uczą wzajemnego szacunku oraz poszanowania munduru. Użytkujemy funcjonalną strażnicę w bardzo ładnym budynku, który mieści się przy ulicy Św. Floriana 3. OSP w Krzeszowicach jest organizacją pożytku publicznego.