OSP KRZESZOWICE

Św. Floriana 3, 32-065 Krzeszowice

RYS HISTORYCZNY STRAŻY POŻARNEJ W KRZESZOWICACH

Zebranie inauguracyjne, na którym sporządzono listę chętnych do działania w Straży Pożarnej odbyło się w Krzeszowicach 16 grudnia 1890 roku. Ochotnicza Straż Pożarna rozpoczęła swoją działalność 21 kwietnia 1891. Taką datę nosi pierwszy zachowany wpis do „rejestru służby nocnej”. Wtedy też opracowano Instrukcję i Regulamin dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Statut „Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach”, gdyż taką nazwę przyjęła nowo powstała organizacja.

Od 1891 roku zaczęto przydzielać strażakom wyposażenie osobiste: bluzy, hełmy, topory. Pierwsze interwencje odnotowano w 1892 r. Było ich sześć ale żadna w samych Krzeszowicach. Największy pożar wybuchł w Zabierzowie – ok. 15 km od Krzeszowic. Nasza straż zebrała się w ciągu 12 minut, do pożaru dojechała w ciągu godziny i 50 minut, dowożąc 28 strażaków, sikawkę czterokołową i dwa beczkowozy. Do przewozu użyto sześć par koni. Bez przesady można powiedzieć, że interwencja strażaków z Krzeszowic uratowała wieś od całkowitego spalenia.

W 1893 roku straż dysponowała już pełnym umundurowaniem dla strażaków, wystarczającą ilością węży, drabinami i innym, niezbędnym sprzętem.

W 1907 roku został ufundowany sztandar, który po niezbędnych pracach konserwatorskich jest używany do dzisiaj.

W 1931 roku, w związku z obchodami 40-lecia powstania straży – ufundowano za kwotę 11.500 zł sikawkę motorową z pełnym osprzętem.

W 1932r w ramach OSP powstał żeński oddział „pożarniczo-samarytańsko-gazowy”. Oddział ten, liczący 12 pań przetrwał do 1939 roku. Wybuch wojny i póĽniejsza okupacja ograniczyły działalność straży do pełnienia dyżurów nocnych, a od 1944r także dziennych. Po zakończeniu wojny, nastąpił okres pewnej stagnacji wywołanej głównie brakiem lokalu.

Ożywienie przyszło wraz z wyborem nowego Zarządu na początku 1971 roku. Jednostka otrzymała wtedy samochód bojowy z motopompą i radiotelefon. W tym też roku OSP Krzeszowice brała udział w gaszeniu wielkiego pożaru w rafinerii Czechowice. Po entuzjazmie wywołanym możliwością wybudowania w Krzeszowicach strażnicy, powołaniu społecznego komitetu, a następnie po odsunięciu w czasie terminu budowy ze względu na reorganizacje w administracji terenowej – nastąpił kolejny okres słabej działalności straży.
Na następne ożywienie działalności OSP w Krzeszowicach przyszło czekać 20 lat. Od jubileuszu 100-lecia, w wyniku wielu spotkań z władzami miasta i województwa nastąpiło nowe „otwarcie” na straż. Od tego czasu następuje stały rozwój możliwości operacyjno-technicznych i organizacyjnych OSP Krzeszowice.


Prezesi OSP

1890 - 1908 hr. Andrzej Potocki
1909 - 1939 hr. Artur Potocki
1940 - 1946 nieobsadzone
1947 - 1950 Kazimierz Małodobry
1951 - 1955 Władysław Korpała
1956 - 1970 Jacek Banach
1971 - 1975 Ludwik Brykner
1976 - 1991 Stanisław Szarek
1991 - 1992 Marian Klocek
1992 - 2013 Władysław Ziębiński
2013 - 2016 Katarzyna Kowal
2016 - obecnie Stanisław Mirek


Naczelnicy OSP

1890 - 1906 Ignacy Stawowski
1907 - 1910 Jan Wichtor
1911 - 1924 Jan Orczykowski
1925 - 1946 Józef Kurdziel
1947 - 1948 Władysław Blecharz
1948 – 1950 Adam Kosobudzki
1951 – 1953 Jan Machowski
1958 - 1969 Władysław Blecharz
1970 - 1972 Jan Spytkowski
1972 - 1972 Józef Lorenc II
1972 – 1974 Piotr Godyń
1975 - 1978 Jan Piątek
1979 - 1991 Marian Klocek
1991 – 1992 Władysław Ziębiński
1992 - 2013 Stanisław Mirek
2013 - 2017 Łukasz Izdebski
2017 - 2021 Kamil Kozioł
2021 - obecnie Tomasz Nesterak

Straż w Krzeszowicach należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od 1994 r.
Posiada również status Organizacji Pożytku Publicznego.

Siedzibą OSP jest nowa strażnica z czterema boksami garażowymi, przygotowana do wymogów straży zawodowej, z pokojami noclegowymi, ześlizgiem, warsztatami, magazynami i zapleczem socjalnym. Budynek strażnicy jest uznawany za jeden z najładniejszych w województwie.W strażnicy jest zamontowany elektroniczny system alarmowania, z indywidualnym powiadamianiem SMS na telefony komórkowe.

We wrześniu 2019 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie użyczyła jednostce OSP Krzeszowice drabinę mechaniczną SCD-30 Iveco Magirus. Początkiem 2020 r. decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej drabina została bezpłatnie przekazana krzeszowickej jednostce.

09.07.2020 r. Gmina Krzeszowice sprzedała samochód pożarniczy GBA Star 266 służący w jednostce z Krzeszowic przez 21 lat. Był to ostatni pojazd służący w dwóch remizach - pierwotnie przy ul. Szkolnej, następnie przy ul. Św. Floriana w Krzeszowicach.

Straż dysponuje trzema samochodami ratowniczo-gaśniczymi:
- GBARt MAN TGM
- SLRtBM MAN TGE
- SCD-30 MAN

opracowali:
Władysław Ziębiński
Jakub Mirek